Research cycles

Research Cycles is an educational cycle that brings together artists from different disciplinary, genre and cultural fields of creation. It runs in the form of artistic workshops which accentuate the body and its various channels of expression as the creative basis. It aims to share practical and theoretical knowledge about various branches of performance art and connect different generations. It offers space, time and mentorship to young and developing artists so they can explore and develop their skills and unique artistic languages through a varied selection of content.

We are announcing three parts of the workshops which will take place in the Cultural Centre Španski Borci:
– Contemporary flamenco: Marco de Ana, Carlos Ronda, July 5–8, 2021
– BBoundless expression: Sara Šoukal, Sara Janašković and Kristýna Šajtošová, August 2–5, 2021
– FusionARS: Žigan Krajnčan, September 23–26, 2021

Contemporary flamenco workshops
with Marco de Ana

Research cycles

Research cycles je izobraževalni cikel, znotraj katerega se srečujejo umetniki z različnih disciplinarnih, žanrskih in kulturnih področij ustvarjanja. Poteka v obliki umetnostnih delavnic, na katerih je kot izhodišče poudarjeno telo in njegovi raznoliki kanali izražanja. Namenjen je deljenju praktičnega in teoretičnega znanja o različnih vejah uprizoritvenih umetnosti in povezovanju različnih generacij. Mladim in razvijajočim se umetnikom ponuja prostor, čas in mentorstvo, da bi skozi raznolik nabor vsebin raziskovali in razvijali spretnosti in svoj edinstveni umetniški jezik.

Napovedujemo tri sklope delavnic, ki bodo potekale v Španskih borcih:
– Sodobni flamenko: Marco de Ana, Carlos Ronda, 5. – 8. 7. 2021
– Brezmejni izraz: Sara Šoukal, Sara Janašković in Kristýna Šajtošová, 2. – 5. 8. 2021
– FusionARS: Žigan Krajnčan, 23. – 26. 9. 2021

Delavnice sodobnega flamenka
z Marcom de Ano