Predstavitev Platforme NEST

Platforma NEST je prostor presečišča med umetnicami in umetniki raznoterih poetik in skupnega nazora.

Platforma NEST v najširšem smislu priznava spajanje različnih ustvarjalnih praks, žanrov in kulturnih profilov ter podpira raznolikost avtorskih vsebin. Spodbuja medkulturno izmenjavo zastopanih umetnikov in njihovo sobivanje v različnih izraznih prostorih s ciljem krepitve duha svobode in iz njega izhajajočega poslanstva umetnosti. Ponuja podporo mladim in uveljavljajočim se umetnikom ter vrhunskim ustvarjalcem in stremi k zagotavljanju pogojev za njihov razvoj. Platforma deluje s poudarkom na razširitvi spektra znanja udeležencev svojih aktivnosti in obogatitvi izkušenj, vizij in poklicnih kompetenc mlajših generacij ustvarjalcev.

V odnosu do občinstva nenehno preizprašuje svojo vlogo. K udeležbi v polju zastavljene kulturne aktivnosti si želi privabiti neustaljeno občinstvo, se odpreti širšemu krogu odjemalcev in se z namenom bogatitve kulturnega življenja vpeti v nove prostore uprizarjanja. Prizadeva si za predstavitev domače umetnosti v tujini.

Snuje dvodelen program, osnovan na:
• produkciji na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti ter organizaciji kulturnih prireditev in
• izobraževanju na področju kulture in umetnosti.

Svoje poslanstvo uresničuje tudi s sodelovanjem z javnimi in zasebnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, stanovskimi združenji, pravnimi osebami zasebnega prava in samozaposlenimi ustvarjalci, ki delujejo na področju kulture.

Ustanoviteljice platforme NEST, ki od oktobra 2020 deluje kot zasebni zavod, so odrske umetnice, koreografinje in pedagoginje na področju giba Kristýna Šajtošová, Anja Möderndorfer, Sara Janašković in Urška Centa.

Sedež:
NEST, zavod za kulturo, multi-žanrsko umetniško uprizarjanje, produkcijo in razvoj
Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana – SI

Kontakt:
Urška Centa, umetniška vodja:
[email protected] / 031 722 060

Anja Möderndorfer, direktorica:
[email protected] / 040 453 249

Romana Möderndorfer, sponzorstva:
[email protected] / 041 797 069